اعضای هیات تحریریه


_زهرا حاجی محمد عربیکارشناسی ارشد ادبیات روسی 


دانشگاه تهران، ورودی ۹۹shirinarabi@yahoo.com09103609607_محدثه میرآبادی


کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران_شمال ، ورودی ۹۵
mohadese.mirabadi@gmail.com09193394438فائزه محمدنیا، رشته زبان و ادبیات روسی، کارشناسی ارشد، ورودی ۹۹ ،دانشگاه تهران
.رضا جعفری 


دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۹

09366664203


شقایق تکلو 


دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۹امیرحسین ورمقانی


دانشجوی کارشناسی زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۶ ahvarmaghani@yahoo.com


ایمان فلاح‌زاده


دانشجوی کارشناسی زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۶
iman.fallahzadeh@ut.ac.ir


09399408864


نرگس بهرامی ساعدی


Narges Bahrami Saedi


دانشجوی کارشناسی زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۶negarbhram4@gmail.comشادان انصاری

کارشناسی زبان روسی . دانشگاه تهران . ورودی ۹۶


*پست الکترونیک 

Shans9950@gmail.com
مهتاب پاکزاد 


دانشجوی کارشناسی زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۷Mahtab.pkzd@gmail.comپریسا علیزاده 


دانشجوی کارشناسی زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۶


.فاطمه موسوی 


دانشجوی کارشناسی زبان روسی ، دانشگاه تهران ، ورودی ۹۷محمدجواد محسنی دانشجوی کارشناسی مترجمی زبان روسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران_شمال  ، ورودی ۹۶ Mj1993mohseni@gmail.comامیرحسین ذوالفقاری


 کارشناسی زبان روسی. دانشگاه تهران .ورودی ۹۶


نسرین نیکجو 


کارشناسی زبان روسی .ورودی ۹۷ .دانشگاه بجنورد